Home » עריכת וידאו » פלישת המימד השלישי – א’

פלישת המימד השלישי – א’

מאת מיכל וינס, מרצה לעריכת וידאו במנטור

3dGlasses

בשנים האחרונות השתלט המימד השלישי על הקולנוע בהדרגה ובשיטתיות, כמין סוג של אופנה טכנולוגית חדשה. הפלישה החלה בסרטי אנימציה ותוכניות ילדים שהפכו ממוחשבות, תלתמימדיות וסינטטיות יותר ויותר, והמשיכה אל סרטים המצולמים בתלת מימד עבור צפיה במשקפי תלתמימד בקולנוע. אופנה זו פשטה כמו שריפה בשדה קוצים, וגורמת בימים אלה ליוצרים רבים ליצור סרטים בטכנולוגיה זו, ולצופים רבים – לכאב ראש.

גילוי נאות אין לכותבת שורות אלה פחדים מטכנולוגיות חדשות – נהפוך הוא, אך הבעיה הראשית היא שמלבד ערכה הקופתי – טכנולוגיה חדשה זו אינה מתאימה לסרטים רבים, אינה מוסיפה תמיד לעוצמת חוויית הצפיה, ולפיכך אינה מצדיקה את מחירו הגבוה יותר של הכרטיס.

הפלישה למרחבי האנימציה

אנימציה בתלתמימד ממוחשב הופיעה לראשונה כבר בשנות ה-70, ראשית כסוג של ניסוי טכנולוגי, ובהדרגה כסוג חדש של אפקטים מיוחדים בסרטי קולנוע. הסרט הראשון בו נעשה שימוש נרחב באפקטים תלתמימדיים ואנימציה תלתמימדית היה טרון” (1982), ולאחר שנסללה הדרך ליצירת אשליה שכזו בקולנוע, נסללה הדרך להקמת חברות כמו פיקסר, ששאפו להביא את המימד השלישי לתוך עולם האנימציה. עם זאת, יש לציין כי עד עצם היום הזה, אחד השיקולים הראשיים המובילים את פיקסר לפתח את יכולות האנימציה התלתמימדית שלהם, הוא פיתוח שיטות חדשות ומציאת פתרונות טובים יותר ליצירת האשליה המושלמת. כך למשל, השתדרג משמעותית מראה החומריםבסרטי התלתמימד שלהם, האשליה הפיסיקלית של רוח/מים/אש/כוחהמשיכה והשפעתם על הדמויות בסרטים שלהם, וכפועל יוצא מכך האנימציה כולה. בנוסף, הניצול של טכנולוגיית אנימציה זו באופן תמטי בסרטיהם, עולה לרוב על כל מתחריהם – בין אם מדובר בסרטים קצרים ובין אם מדובר בסרטים באורך מלא. מאחר והם דואגים להשקיע בפיתוח העלילה את אותו הזמן שמושקע בפיתוח הטכנולוגי – התוצאות לרוב מדברות בעד עצמן.

מאז צעצוע של סיפור” (1995) של פיקסר, שהיה סרט האנימציה התלתמימדי הראשון באורך מלא, פשטה אופנת התלתמימד בעולם האנימציה עד לעייפה, ולעיתים קרובות ללא הצדקה סגנונית, טכנולוגית, או תמטית כלשהי. הרווחים בקופות תפחו עד מאוד בעקבות אופנה זו, כך שהיתה זו רק שאלה של זמן, לפני שיפלוש המימד השלישי (שוב) גם לעולם הקולנוע המצולם.

Be Sociable, Share!

    .התגובות סגורות