Home » גרפיקה » מלגת לימודים מלאה – תחרות העיצוב הגרפי הגרוע ביותר בעולם!

מלגת לימודים מלאה – תחרות העיצוב הגרפי הגרוע ביותר בעולם!

העיצוב הגרוע ביותר

בואו לקחת חלק בתחרות העיצוב הגרפי הגרוע ביותר בעולם!

מה אתם צריכים לעשות ?

לשלוח את העיצוב הגרפי הגרוע שלכם לכתובת mentorgraphi@gmail.com

העיצוב הגרוע ביותר יזכה את המאייר במלגה מלאה ללימודי עיצוב גרפי!

ואולי העיצוב ששלחתם יהיה העיצוב הגרפי הגרוע האחרון שלכם!

*אנא הקפידו לשלוח עבודות מקוריות (שימו לב ששליחה של העבודות מהווה אישור למנטור לעשות בעבודות שימוש לצורך פרסום המבצע וכי מנטור לא נושאת באחריות לתוכן העיצובים)

*מנטור שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הזוכים על פי שיקול דעתה

Be Sociable, Share!

    .התגובות סגורות